Axudas

VER TODAS

Emprego e Igualdade: programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia
Emprego e Igualdade: Programa do bono das persoas autónomas
Igualdade: axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do Programa operativo FSE Galicia 2014-2020

Novas

VER TODAS

Bonos Activa comercio: Modificación da convocatoria
Política Social: Convocatoria de prazas e bolsas nas residencias xuvenís
Turismo: bolsas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalaría de Galicia