Novas

INEGA: ampliación do prazo establecido nas subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica e de enerxías renovables, de uso térmico, dirixidas a particulares.
Cultura, Educación e Universidade: axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia
Cultura, Educación e Universidade: probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021
Cultura, Educación e Universidade: bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios
Cultura, Educación e Universidade: cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga
Bonos Activa comercio: Modificación da convocatoria
Política Social: Convocatoria de prazas e bolsas nas residencias xuvenís
Turismo: bolsas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalaría de Galicia
IGVS: axudas para a adquisición de vivendas protexidas
Mar: Convocatoria de bolsas de formación de persoal auxiliar en materia de investigación mariña
Igualdade: Axudas para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero
Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal): procedemento de adxudicación de prazas de residencia e comedor nos centros de formación e experimentación agraria e se convocan para o curso académico 2021/22