Axudas

VER TODAS

Vivenda: Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes en municipios de reto demográfico
Política Social: programa Montaña en familia na estación de montaña de Manzaneda, adxudicación de prazas para estadías de fin de semana a familias de especial consideración
Emprego e igualdade: bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego

Novas

VER TODAS

Cultura, Educación e Universidade: distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería, así como en centros privados concertados
INEGA: ampliación do prazo establecido nas subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica e de enerxías renovables, de uso térmico, dirixidas a particulares.
Cultura, Educación e Universidade: axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia