Axudas

VER TODAS

Política Social: Bono Concilia - axudas económicas para a atención educativa de nenas e nenos de 0 a 3 anos en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos
ORDE do 26 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024 (código de procedemento BS403C).
Axuda económica ás familias con nenas ou nenos nados no ano 2021 a través da Tarxeta Benvida

Novas

VER TODAS

Política Social: adxudicación de estadías e servizos nas residencias de tempo libre no ano 2021
Emprego e Igualdade: Convocatoria de axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres
Educación: prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios