Axudas

VER TODAS

Política Social: subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión
Vivenda: axudas para a adquisición de vivenda nos centros históricos, ampliación de prazo de solicitude
Cultura, Educación e Universidade: axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios

Novas

VER TODAS

Cultura, Educación e Universidade: probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021
Cultura, Educación e Universidade: bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios
Cultura, Educación e Universidade: cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga