Axudas

VER TODAS

Emigración: subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora e de subvencións COVID-19 para mantemento do autoemprego, na Comunidade Autónoma galega, das persoas emigrantes galegas retornadas
Cultura, Educación e Universidade: bonos culturais
Emprego e Igualdade: axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma

Novas

VER TODAS

INEGA: ampliación do prazo establecido nas subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica e de enerxías renovables, de uso térmico, dirixidas a particulares.
Cultura, Educación e Universidade: axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia
Cultura, Educación e Universidade: probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021